گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
گاهی وعده‌های مسئولان باعث می شود که افراد جامعه برای آینده شان رویا بسازند؛ رویاهایی که برخی سعی می کنند آن‌را واقعی جلوه دهند.
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت | ساعت:10:18
فیلم/خرابه ساختمان رسانه‌های خارجی در غزه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت | ساعت:14:54
فیلم/تخریب برج الجلاء در غزه لحظه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت | ساعت:14:49
فیلم/ پیچیدن صدای آژیر مرگ در "تل‌آویو"
۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت | ساعت:16:23
آرشیو