جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک مقام مسئول:

طرح کاهش پروازهای داخلی تا پایان پنج شنبه ۴ شهریور ادامه دارد

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از ادامه اجرای دستورالعمل کاهش پروازهای داخلی تا پایان روز پنج شنبه ۴ شهریور خبر داد.
قبلی بعدی