کد خبر: 1777639
عکس/اعتراضات به کارت واکسن در ایتالیا
آتش اعتراضات مردم ایتالیا به اجباری شدن واکسیناسیون که چند روز پیش شروع شده است روز گذشته بالاگرفته است.